Politica de confidentialitate

În ceea ce privește această notă de informare a protecției datelor personale, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.


Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor prestate. Prin înscrierea pe Site / completarea formularului de programare/ contact sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru: activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative și non-comerciale cu privire la promoțiile și reducerile aferente.În cadrul acestui Site, Utilizatorii furnizează informații precum: adresa de email adresa IP Nume și prenume Număr de telefon


Motivul pentru care solicităm aceste date este folosirea acestora pentru a vă permite să ne adresați diverse solicitări, fie în legătură cu produsele și serviciile noastre, fie în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului.


Nu vom distribui datele Utilizatorilor / Clienților noștri unor terțe părți, cu excepție în cazurile următoare: cu acordul acestora; dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate; dacă este prevăzut într-o dispoziție legală să transmitem date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice; în vederea rezolvării unor situații juridice, pentru siguranța individuală sau siguranța publică; în cazul în care societatea noastră este achiziționată de o altă societate sau devine insolvabilă.


În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului:

  • dreptul la informare
  • dreptul de acces
  • dreptul de rectificare
  • dreptul de opoziţie
  • dreptul de a solicita ștergerea (dreptul de a fi uitat)
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
  • dreptul de portare
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa cu plângere către ANSPDCP – Autoritatea de Supraveghere.


Utilizatorii își pot exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri şi trimiterea acesteia prin email la adresa office@nur-residence.ro sau telefonic la 0732 750 727